Harmonogram

18.03.2019
– start Edukacyjnego Programu Stypendialnego

18.03.2019 – 1.04.2019 do godz. 24.00
– przyjmowanie wniosków na adres lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji:
Fundacja PRE, ul. Kobaltowa 26, 21-002 Jastków
z dopiskiem: „Stypendium” do 01.04.2019 (liczy się data stempla pocztowego)

1.04.2019  godz.24.00
– zamknięcie przyjmowania wniosków i powołanie komisji oceniającej

1.04.2019 – 10.04.2019
– ocena wniosków przez komisję

11.04.2019
– ogłoszenie listy stypendystów na stronie internetowej www.fundacjapre.pl

15.04.2019 – 19.04.2019
– podpisywanie umów ze stypendystami i wypłata stypendiów