Projekty

Edukacyjny program stypendialny

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.

Lekcje w firmach

projekt w przygotowaniu

Szkolne Kluby Biznesu

projekt w przygotowaniu