Projekty

Edukacyjny program stypendialny

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.

Lekcje w firmach

Nowy projekt Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja, w ramach którego młodzież będzie miała okazję poznać lubelskie firmy “od środka”.

Szkolny Klub Biznesu

Szkolny Klub Biznesu – projekt zrzeszającym aktywną społecznie młodzież z całego Lublina, która chce rozszerzać swoje kompetencje biznesowe oraz odpowiednio wykorzystać czas nauki.