Zespół
Jacek Bury

Fundator

Przedsiębiorca, przez 30 lat tworzy jedną z największych firm na Lubelszczyźnie. Zaangażowany w budowanie klimatu dla ludzi przedsiębiorczych. Propagator nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Za swoją prace uhonorowany między innymi wyróżnieniami Młodzieżowej Rady Miasta i Stowarzyszenia KoLiber. Senator Rzeczypospolitej Polskiej X Kadencji. Aktywnie wspiera sportowców i ludzi potrzebujących.
Podróżnik i trekker wysokogórski, miłośnik tenisa ziemnego.

Kamila Farbiszewska-Arent

Prezes Zarządu

Ukończyła prawo na KUL oraz pedagogikę na UMCS w Lublinie. Aktualnie jest w trakcie studiów psychologicznych na WSEI. Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W trakcie certyfikacji – specjalista terapii uzależnień od narkotyków. Ukończyła liczne szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu Mediacji Karnych i z Nieletnimi Sprawcami Czynu Karnego oraz z zakresu Mediacji – Certyfikat w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Zawodowo pracuje z młodzieżą w liceum. W latach wcześniejszych pracowała jako kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Lublinie, pełniła opiekę socjoterapeutyczną oraz prowadziła zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Autorka kilku artykułów publikowanych w monografiach wieloautorskich jak również uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji.

Prywatnie żona i mama. Pasjonuje się sportem, literaturą i socjologią.

Piotr Tomczuk

Wiceprezes Zarządu

Analityk stosunków międzynarodowych i relacji dyplomatycznych jako redaktor kanału Niepoprawny Dyplomata na platformie YouTube i Spotify. Zdobywca tytułu Młody Ambasador Lublina 2017, miłośnik kultury amerykańskiej i zawodnik klubu futbolowego Tytani Lublin. Tworzy w Internecie pod nazwą The Polish Cowboy, gdzie dzieli się swoimi pasjami: jazdą konną, podróżami, sportem i kulturą popularną. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną oraz promuje wiedzę na temat otaczającego świata poprzez udział w rekonstrukcjach historycznych, akcjach charytatywnych i prelekcjach w placówkach oświaty.

Wioleta Boruch

 

Wioleta Boruch – absolwentka Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktorantka
Instytutu Psychologii KUL. We współpracy z Katedrą Emocji i Motywacji KUL realizowała projekt
badawczy dotyczący psychologicznych aspektów korzystania z portali społecznościowych. Autorka
publikacji naukowych dotyczących gamifikacji i procesów związanych z korzystaniem z social media,
wyróżnionych nagrodą im. Josepha B. Sidowskiego. Współorganizatorka eventów naukowych, m.in.
międzynarodowej konferencji naukowej Time Perspective. Ukończyła staż psychoterapeutyczny w
Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym. Zawodowo związana z branżą IT, w której zarządzała
obszarami rekrutacji, HR, zasobów projektowych, a aktualnie zajmuje się pozyskiwaniem klientów
zagranicznych dla usług chmurowych. Ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania
projektami, komunikacji w zespole, badania kompetencji pracowników, sprzedaży, negocjacji, a także
zarządzania klientami strategicznymi. Interesuje się uprawą roślin, psychologią, biohackingiem oraz
neurobiologią. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, uczestnicząc w różnych wydarzeniach, warsztatach,
organizując grupy zainteresowań , podróżując. W ramach Fundacji PRE Koordynator projektu Szkolny
Klub Biznesu.