Misja

Misją Fundacji jest aktywne wspieranie i aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości poprzez edukację.

Kluczowym działaniem będzie również, zapoznanie młodzieży z zasadami życia gospodarczego oraz przygotowanie jej do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Realizowanie misji będzie oparte gównie na współpracy z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami.