Eksperci
Dr Mariusz Filipek

doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, medycznego, budowlanego, samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. – 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 r. pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2018r. wiceprzewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Targów Lublin S.A. do 2018 roku oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim do 2019 roku. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem. Współpracuje min. z pismem samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”, „Rzeczpospolita”, „Forum Samorządowe”, „Serwisem Administracji Samorządowej”, „Inżynierem Budownictwa”, portalem „Onet Biznes”, portalem „prawopl.pl”.

Dr Marta Taracha

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Długoletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMCS (1997 – 2015). Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń – rekrutacja, wdrożenia i szkolenia pracowników w spółce handlowej. Współpracuje z kilkoma firmami consultingowymi i szkoleniowymi. Trener i coach – prowadzi warsztaty i treningi w obszarach: zarządzanie emocjami, psychologia efektywnej sprzedaży, komunikacja, twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów. Posiada doświadczenie jako trener w szkoleniach z zakresu planowania działalności, tworzenia projektów, pisania wniosków grantowych i negocjacji.
Pasjonatka tematyki inteligencji emocjonalnej, autorka publikacji naukowych i popularno – naukowych z tej dziedziny.

Dr Mariusz Sagan

dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa (wraz z innymi ekosystemami Wyżyn w Lublinie) oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie)

Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.