Eksperci
Dr Mariusz Filipek

doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, medycznego, budowlanego, samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 konsultant do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. – 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 r. pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2018r. wiceprzewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Targów Lublin S.A. do 2018 roku oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim do 2019 roku. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem. Współpracuje min. z pismem samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”, „Rzeczpospolita”, „Forum Samorządowe”, „Serwisem Administracji Samorządowej”, „Inżynierem Budownictwa”, portalem „Onet Biznes”, portalem „prawopl.pl”.

Dr Marta Taracha

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Długoletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMCS (1997 – 2015). Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń – rekrutacja, wdrożenia i szkolenia pracowników w spółce handlowej. Współpracuje z kilkoma firmami consultingowymi i szkoleniowymi. Trener i coach – prowadzi warsztaty i treningi w obszarach: zarządzanie emocjami, psychologia efektywnej sprzedaży, komunikacja, twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów. Posiada doświadczenie jako trener w szkoleniach z zakresu planowania działalności, tworzenia projektów, pisania wniosków grantowych i negocjacji.
Pasjonatka tematyki inteligencji emocjonalnej, autorka publikacji naukowych i popularno – naukowych z tej dziedziny.