O nas

Fundacja Przedsiębiorczość Rozwój Edukacja została powołana do życia 2 stycznia 2019 roku przez Jacka Burego, lubelskiego przedsiębiorcę i senatora Rzeczypospolitej Polskiej X Kadencji.

Fundację PRE tworzą ludzie aktywni zawodowo, pełni pasji, chętni do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Fundacja ma charakter edukacyjny, społeczny i gospodarczy. Powstała głównie z myślą o ludziach młodych, zdolnych i ambitnych, otwartych na poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń.

Fundacja PRE jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), która prowadzi działalność niemającą charakteru zarobkowego (non-profit) a w jej aktywności kluczową rolę odgrywać będzie edukacja gospodarcza i przepływ informacji, które są niezwykle istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu lokalnym.