Darowizny

2019 rok

Darowizny od osób fizycznych dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 26 714,77zł

Inne darowizny (komputer i oprogramowanie) – 1 997,70 zł

2020 rok

Darowizny od osób fizycznych dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 31 461,40zł

Od Spółek z o.o. dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 6 000,00 zł

Darowizna rzeczowa wyceniona zgodnie z fakturą na kwotę – 2 098,44 zł

2021 rok

Darowizny od osób fizycznych dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 33 466,40zł

2022 rok

Darowizny od osób fizycznych dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 37 120,32zł

2023 rok

Darowizny od osób fizycznych dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 39 013,30zł

Darowizny od Spółek z o.o. dokonane na rachunek bankowy Fundacji – 15 000,00 zł