Szkolny Klub Biznesu

Szkolny Klub Biznesu to inicjatywa skierowana do uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego, mająca na celu promowanie i kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży. Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby uczniów stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia kompetencji i wyboru przyszłej profesji.

W trakcie projektu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się:

– Jak osiągnąć przewagi konkurencyjne?
– Jak pracować nad PR firmy?
– Czym jest marketing sukcesu lub porażki?
– Jak wykorzystać Social Media w rozwoju własnego biznesu?
– Jak pozyskać fundusze na własny biznes?
– Jak zorganizować zespół ludzi w firmie i sprawnie nim zarządzać?
– Jak zbudować dobry biznesplan?
– Jakie kompetencje są najbardziej poszukiwane na rynku pracy w chwili obecnej?
– Jak nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami?
– Jak stworzyć profil zawodowy posiadając małe doświadczenie zawodowe?
– Jak zbadać swoje mocne i słabe strony pod kątem predyspozycji zawodowych?
– Kto może pomóc w budowaniu ścieżki kariery?

Projekt Szkolnego Klubu Biznesu ma zatem na celu dostarczenie młodzieży wiedzy i kompetencji, których brakuje im na etapie edukacji szkolnej. Dzięki członkostwie w klubie uczniowie będą mieli szansę nauczyć się budowania własnej ścieżki zawodowej zarówno pod kątem zakładania własnej działalności jak i pracy na stanowiskach specjalistycznych w wybranych przedsiębiorstwach. W ramach projektu przewidziane są szkolenia, warsztaty indywidualne i grupowe, zajęcia oraz spotkania z przedsiębiorcami.

Cele główne projektu Szkolnego Klubu Biznesu można podsumować następująco: – Innowacyjny sposób nauki przedsiębiorczości – Kształtowanie inicjatywy i kreatywności wśród młodzieży – Umożliwienie poznania własnych predyspozycji zawodowych – Przybliżenie działalności firm z różnych branż – Przygotowanie do założenia własnej działalności i rozwoju ścieżki zawodowe.

W ramach projektu Szkolny Klub Biznesu planowana jest organizacja comiesięcznych spotkań w formie interaktywnych warsztatów dla uczniów szkół średnich prowadzonych przez doświadczonych praktyków biznesu: przedsiębiorców, specjalistów ds. marketingu, sprzedaży, finansów, HR i rekrutacji i managerów z firm z Lublina oraz tych o zasięgu ogólnopolskim, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zrzeszania środowisk biznesowych, wykładowców akademickich czynnie działających w obszarze finansów i ekonomii, inwestorów kierowników projektów dotyczących przedsiębiorczości, doradców zawodowych, zawodowych coachów, a także trenerów biznesu. W ramach projektu zaplanowane są merytoryczne warsztaty realizowane w cyklach miesięcznych i prowadzone przez praktyków biznesu w zakresie następujących bloków tematycznych: – Biznesplan – Kompetencje zawodowe i rozwój osobisty – Finanse – pozyskiwanie źródeł finansowania własnej działalności i zarządzanie finansami, negocjacje – Sprzedaż – techniki i kanały sprzedaży – HR i rekrutacja – Marketing, PR i kształtowanie wizerunku osobistego – Zarządzanie zespołem.

Wśród prelegentów znajdują się:

– senator Jacek Bury
– Krzysztof Okuniewski, Dyrektor ds. Ekspansji Zagranicznej w Fundacji Innovations Hub
– Aleksandra Wojciechowska, HR Manager, założycielka fundacji „Zdążyć przed czasem”
– Dorota Filipiuk, Psycholog biznesu, twórca narzędzi podnoszenia efektywności procesu nauki
– Piotr Wojciechowski, właściciel Fuzers, organizator TEDx Lublin
– Kamila Stolarczyk – redaktor naczelna miesięcznika biznesowego, mentor biznesu
– Tomasz Zimoch, dziennikarz sportowy i polityk
– Dariusz Jedlina, biznesmen, prezes Izby Przemysłowo Handlowej
– profesor Artur Paździor
– profesor Mariusz Filipek
– Wojciech Dzioba, TBV
– senator Marcin Bosacki

Poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i pracodawcami uczniowie będą mieli szansę zbudowania sieci zawodowej, co może zaowocować nawiązaniem współpracy w ramach praktyk zawodowych, zatrudnienia, współpracy projektowej, uzyskania wsparcia merytorycznego czy finansowego w uruchomieniu własnej działalności. Ponadto dostęp do grona uczestników projektu daje szansę na stworzenie innowacyjnych projektów grupowych, co pozwala skalować prowadzone aktywności i wzbogacać je o nowe pomysły.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces”

Informacja o grancie

EMPIRIA-logo
kierunek-sukces---logo